GEOGRAFSKO  TEKMOVANJE

 bo  v sredo, 11. decembra 2019 ob 13.10.

 Na tekmovanje vabiva učence 6.,  7., 8. in 9. razreda.

Najprej boste posamezno reševali kratek test na temo

 PODNEBNE SPREMEMBE  

(opomin narave sedanjim in prihodnjim generacijam človeštva) 

Sledilo bo reševanje nalog na terenu v bližnji  okolici  šole.  Naloge boste reševali v trojkah (trije v skupini).  S seboj prinesite pisalo, barvice, ravnilo, podlago za pisanje. Bodite primerno oblečeni in obuti. Tekmovanje  bo v vsakem vremenu.

 Viri: https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2019-10-01-viri-in-literatura-za-tekmovanje-iz-znanja-geografije-za-os-in-ss-2019_2020.pdf

 (Zavod  RS za šolstvo, tekmovanja:  Geografija:  Viri in literatura za tekmovanje iz znanja geografije za osnovne in srednje šole v šolskem letu 2019/2020)      

      PRIDI IN PREVERI SVOJE ZNANJE!

                                                                                                                                                                                                                  Tina Tolar , Helena Tomšič