PODROČNO  GEOGRAFSKO  TEKMOVANJE

                                          bo  v četrtek, , 13. febroarja 2020 ob 13.00 

                                     na OŠ Nove Jarše, Clevelandska ulica 11, Ljubljana.


Na tekmovanje so se uvrstili: Manca Boh in Tom Čater iz 7. c

Domen Žan Jakše in Lan Dular iz 7. d

Julija Zajc iz 9. b

Enej Tinauer iz 9. c

Filip Adamič Šeme iz 9. d.

Letošnja  tema: PODNEBNE SPREMEMBE 

Viri in  literatura: https://www.zrss.si/zrss/wp-content/uploads/2019-10-01-viri-in-literatura-za-tekmovanje-iz-znanja-geografije-za-os-in-ss-2019_2020.pdf

(Zavod  RS za šolstvo, tekmovanja:  Geografija:  Viri in literatura za tekmovanje iz znanja geografije za osnovne in srednje šole v šolskem letu 2019/2020)      

                                                                                                                                                                                                         Tina Tolar