Pri izbranem  športu  »košarka« se bodo učenci seznanili s teoretičnimi vsebinami (s pravili igre, sodniškimi znaki, pisanjem zapisnika, upravljanjem s semaforjem) ter s praktičnimi vsebinami.

Izpopolnjevali bodo tehnične in taktične elemente kot so: vodenje z menjavo rok po obratu, med nogami, za hrbtom, hitro vodenje, odkrivanje in met z mesta, odkrivanje in prodor iz vodenja po sprejemu žoge, vtekanje in met iz dvokoraka po sprejemu žoge, skok za odbito žogo, odkrivanje centra in met ali prodor po sprejemu žoge, obramba proti metu, prodoru in vtekanju, zapiranje poti do koša, protinapad 2 : 1.

Urili bodo igro v napadu: 1:1, 2:2 in 3:3 na en koš proti aktivni obrambi, 4:4 s centrom na en koš in 5:5 s centrom na dva koša.

Radovednost mladega človeka je brezmejna kot vesolje, zato izbirni predmet ASTRONOMIJA zadosti potrebam malih radovednežev v raziskovanju okolja, obenem pa spodbuja samostojno in abstraktno razmišljanje. Učencem ponudi odgovore na razburljiva vprašanja, kot so:

Kaj je Sonce in kako vpliva na naš planet? Kako izgleda površina Lune? Kolikšne  so razdalje v vesolju? Kakšne lastnosti ima svetloba? Kako nastane Sončev mrk, Lunine mene?

Multimedija je hkratno posredovanje podatkov z več mediji, pri čemer celotno dogajanje krmili računalnik.

Multimedija je torej sestavljena iz slik, zvoka, animacij in besedila.

Računalništvo - Urejanje besedil je naravoslovno-tehnični izbirni predmet, pri katerem učenci pridobijo tista temeljna znanja računalniško-informacijske pismenosti, ki so potrebna v življenju in pri nadaljnjem izobraževanju.