V tej učilnici so objavljeni kvizi za utrjevanje znanja iz kemije za 8. in 9. razred. Za reševanje kvizov se je potrebno vpisati v ta predmet. 

V spletni učilnici so navodila in gradivo za učenje na daljavo. 

V spletni učilnici so navodila in gradivo za učenje na daljavo.