Šolsko tekmovanje iz kemije bo v ponedeljek, 20. 1. 2020, ob 13.00. 

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje bo v torek, 11. 12. 2018. Učenci 7. razredov, ki želite tekmovati, prihajajte na dodatni pouk slovenščine, ki je ob četrtkih, 1. šolsko uro, 7.30-8.15 (A-turnus), v učilnici 16 U.

Prebrati morate knjigi dveh slovenskih avtorjev, in sicer:

- Prežihov Voranc: Solzice in

- Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh.

Vabljeni!

Metka P. Mavsar, prof. slov.

Šolsko tekmovanje iz logike bo v četrtek, 26. 9. 2019. Prijavnice za tekmovanje dobite učenci predmetne stopnje  v učilnici za kemijo 29U.  Na tekmovanje se lahko pripravljate s pomočjo gradiva, ki je objavljeno v tej učilnici.

Če še niste oddali prijavnice, prosim, da to storite do ponedeljka, 23. 9. 2019

Na tekmovanje se pripravljamo tudi v šoli. Urnik priprav je objavljen na oglasni deski šole.