Šolsko tekmovanje iz kemije bo v ponedeljek, 20. 1. 2020, ob 13.00. 

Šolsko tekmovanje za Cankarjevo priznanje bo v torek, 11. 12. 2018. Učenci 7. razredov, ki želite tekmovati, prihajajte na dodatni pouk slovenščine, ki je ob četrtkih, 1. šolsko uro, 7.30-8.15 (A-turnus), v učilnici 16 U.

Prebrati morate knjigi dveh slovenskih avtorjev, in sicer:

- Prežihov Voranc: Solzice in

- Nataša Konc Lorenzutti: Avtobus ob treh.

Vabljeni!

Metka P. Mavsar, prof. slov.