Pod naslovom "predmeta" se skrivajo različne povezave in naloge za razgibavanje in trening možganskih celic.

Spletna učilnica je namenjena pripravi učencev 8. in 9. razredov na tekmovanje iz znanja kemije.

Šolsko tekmovanje bo v ponedeljek, 17. 1., ob 13.00 na šoli. Tisti, ki ste v karanteni, boste tekmovanje lahko pisali na daljavo.

Šolsko tekmovanje iz logike bo v četrtek, 23. 9. 2021, ob 13.00. V spletni učilnici najdete različne naloge in rešitve.