Pod naslovom "predmeta" se skrivajo različne povezave in naloge za razgibavanje in trening možganskih celic.

Spletna učilnica je namenjena pripravi učencev 8. in 9. razredov na tekmovanje iz znanja kemije.

Šolsko tekmovanje bo v četrtek, 11. 3., ob 13.15 na šoli.

Šolsko tekmovanje iz logike bo v četrtek, 23. 9. 2021, ob 13.00. V spletni učilnici najdete različne naloge in rešitve.