Predmeti v e-učilnici, namenjeni učencem 3. triade.

Tukaj dostopate učenci 8. r do predmeta TD - Astronomski dan, ki bo v sredo 20. 1. 2021.

Spletna učilncica s povezavami, urnikom ter gradivom za izvedbo prometnega dneva na daljavo za 7. r.

V spletni učilnici najdete učenci 8. r  navodila in gradivo za izvedbo NARAVOSLOVNEGA DNE - HIŠA EKSPERIMENTOV na daljavo.


DATUM IZPELJAVE: 25. 11. 2020