Predmet je namenjem vsem devetošolcem, ki v šolskem letu 2020/21 zaključujete osnovnošolsko izobraževanje. V njem najdete informacije glede nadaljnjega šolanja ter glede postopkov vpisa v srednje šole.