Gradivo: učbenik in delovni zvezek,

Fošnarič, Puncer, Slukan, Virtič: Tehnika in tehnologija 6

Tehnika in tehnologija 6. A, 6. B