Gradivo: učbenik in delovni zvezek, 

Fošnarič, Puncer, Slukan, Virtič: Tehnika in tehnologija 6