Gradivo: učbenik in delovni zvezek,

Fošnarič, Puncer, Slukan, Virtič: Tehnika in tehnologija 6

V e-učilnici najdete navodila za posamezne ure tehnike in tehnologije v primeru šolanja na daljavo.

Tehnika in tehnologija 6. B, 6. C, 6. D