Angleščina je prisotna vsepovsod v medijih v pisni ali ustni obliki. Znanje angleškega jezika je prav zaradi tega razloga izjemnega pomena. Pri angleščini se učimo angleške slovnice in pravopisa, spoznavamo širok nabor besedišča, ki ga nadgrajujemo vsako leto, podobno kot nepravilne glagole. Z vestnim delom in sodelovanjem pri urah lahko posameznik pride do visoke stopnje znanja angleščine. Pri tem so nam lahko v pomoč različni članki, besedila, vaje in igrice med urami ali doma preko interneta oz. televizije in e-učilnice. Zapomnite si English is fun!