Vaje branja in pisanja so namenjene učencem 4. r, ki obiskujejo podružnično šolo Lavrica in so vključeni v to delavnico.