Oris poglavij

 • UČENJE KEMIJE NA DALJAVO - 9. RAZRED


  Učenci!

  V spletni učilnici najdete gradivo za redne učne ure in za dodatni ter dopolnilni pouk. Ker se za dostop do gradiva ni potrebno prijaviti, v tej učilnici ne morete reševati kvizov. Za reševanje le teh obiščite učilnico Kvizi iz kemije za 8. in 9. razred

  Starši!

  Če svojim otrokom tiskate objavljeno gradivo, boste od drugega tedna naprej našli na dnu poglavja verzijo za tiskanje.


 • 18. 5. - 22. 5.

  Navodilo za 9. c in 9. d:

  1. ura v tednu: Reši preverjanje in ga oddaj v X spletni učilnici.

  2. ura v tednu: ZOOM srečanje, na katerem bomo naredili popravo preverjanja. Povabilo, povezavo in geslo najdeš v eAsistentovem kanalu.

  Navodilo za 9. a in 9. b

  1. Ena ura bo namenjena popravi preverjanja. Povabilo, povezavo in geslo najdeš v eAsistentovem kanalu.

  2. Preveri, ali si opravil vse obveznosti za nazaj (reševanje kvizov, oddajanje nalog).  Če še nisi, je to tvoja naloga za 2. šolsko uro v tem tednu. Če si opravil že vse, potem si lahko pred prihodom v šolo privoščiš kratek počitek.


 • 11. 5. - 15. 5.. 2020

  Navodilo za 9. c in 9. d

  1. Preberi besedilo v učbeniku na str. 141 (Računajmo maso in množino snovi).

  2. Uredi zapis v zvezek. Povzetek in vaji najdeš v datoteki 07 Masa. Verzija za tiskanje je na dnu poglavja.  Pri tej moraš računska primera dopisati. 

  3. Reši vaji, ki sta zapisani na koncu datoteke.

  4.  Rešeni vaji skeniraj ali fotografiraj in oddaj v eAsistentovi X spletni učilnici.

  Navodilo za 9. a in 9. b

  1. Reši preverjanje. Če si boš preverjanje tiskal(a), ga sam(a) uredi tako, da boš imel(a) dovolj prostora za reševanje vaj. Računske vaje vedno rešuj v štirih korakih - izpiši podatke, napiši formulo, po kateri računaš, vnesi podatke skupaj z enotami, izpiši rezultat.

  2. Rešitve skeniraj ali fotografiraj in do konca tedna oddaj v eAsistentovi X spletni učilnici. Popravo bomo naredili naslednji teden. 

  Za vse učence: ZOOM srečanj ta teden za cele razrede ne bo. Tisti, s katerimi bom želela govoriti, boste dobili vabilo preko sporočil v eAsistentu.

 • 4. 5. - 8. 5. 2020

  Vsi razredi boste imeli v tem tednu eno uro ZOOM srečanje. Vabilo in povezavo najdete v eAsistentovem kanalu.

  Navodilo za drugo uro za 9. c in 9. d

  1. Preberi besedilo v učbeniku na str. 140 (Množina snovi in molska masa).

  2. Uredi zapis v zvezek, prepiši, kar je zapisano v datoteki 06 Molska masa. Verzija za tiskanje je na dnu poglavja.

  3. Reši vaji, ki sta zapisani na zadnji strani datoteke.

  4.  Zapiske in  rešeni vaji skeniraj ali fotografiraj in jih oddaj v eAsistentovi X spletni učilnici.

  Navodilo za drugo uro za 9. a in 9. b

  1. Preberi besedilo v učbeniku na str. 141 (Računajmo maso in množino snovi).

  2. Uredi zapis v zvezek. Povzetek in vaji najdeš v datoteki 07 Masa. Verzija za tiskanje je na dnu poglavja.  Pri tej morate računska primera dopisati. 

  3. Reši vaji, ki sta zapisani na koncu datoteke.

  4.  Rešeni vaji skeniraj ali fotografiraj in oddaj v eAsistentovi X spletni učilnici.

 • 20. 4. - 24. 4. 2020

  Navodilo za prvo uro za 9. a in 9. b

  1. Preberi besedilo v učbeniku na str. 140 (Množina snovi in molska masa).

  2. Uredi zapis v zvezek, prepiši, kar je zapisano v datoteki 06 Molska masa. Verzija za tiskanje je na dnu poglavja.

  3. Reši vaji, ki sta zapisani na zadnji strani datoteke.

  4.  Zapiske in  rešeni vaji skeniraj ali fotografiraj in jih oddaj v eAsistentovi X spletni učilnici.

  Navodilo za prvo uro za 9. c in 9. d

  1. Preberi besedilo v učbeniku na strani 138 (Zakaj mol?).

  2. Uredi zapiske v zvezek. Najdeš jih v datoteki 05 Množina snovi. Če boš gradivo tiskal, moraš sam dopisati računska zgleda.

  3. Če potrebuješ dodatno razlago, obišči spletni strani https://eucbeniki.sio.si/kemija9/963/index1.html in https://eucbeniki.sio.si/kemija1/492/index3.html.

  4. Samostojno reši vaji, ki sta zapisani na koncu zapiskov. 

  5.  Zapiske in  rešeni vaji skeniraj ali fotografiraj in jih oddaj v eAsistentovi X spletni učilnici.

  Navodilo za drugo uro  za vse razrede

  Preveri, ali si opravil vse obveznosti za nazaj (reševanje kvizov, oddajanje nalog).  Če še nisi, je to tvoja naloga za 2. šolsko uro v tem tednu. Če si opravil že vse, potem si lahko privoščiš počitek.  Prvo uro po počitnicah se bomo srečali na ZOOM konferenci. Vabilo te bo čakalo v eAsistentovi komunikaciji. 


 • 14. 4. - 17. 4. 2020

  Navodilo za prvo uro v tednu (vsi deveti razredi)

  1. Ponovi učno snov o relativni atomski in relativni molekulski masi. To lahko narediš s pomočjo eUčbenika

  2. Uredi zapiske v zvezek. Najdeš jih v datoteki 04 Ar in Mr.

  3. Samostojno reši vaji, ki sta zapisani na koncu zapiskov. 

  4. Zapiske in  rešeni vaji skeniraj ali fotografiraj in jih oddaj v eAsistentovi spletni učilnici XOOLTIME. Če boš imel pri oddajanju gradiva kakšne težave, napiši sporočilo.


  Navodilo za drugo uro v tednu (9. a in 9. b)

  1. Preberi besedilo v učbeniku na strani 138 (Zakaj mol?).

  2. Uredi zapiske v zvezek. Najdeš jih v datoteki 05 Množina snovi. Če boš gradivo tiskal, moraš sam dopisati računska zgleda.

  3. Če potrebuješ dodatno razlago, obišči spletni strani https://eucbeniki.sio.si/kemija9/963/index1.html in https://eucbeniki.sio.si/kemija1/492/index3.html.

  4. Samostojno reši vaji, ki sta zapisani na koncu zapiskov. 

  5.  Zapiske in  rešeni vaji skeniraj ali fotografiraj in jih oddaj v eAsistentovi spletni učilnici XOOLTIME. 


 • 6. 4. - 10. 4. 2020

  Navodilo

  1. Ponovi učno snov o zgradbi atoma. To lahko narediš s pomočjo zapiskov od lanskega leta ali s pomočjo eUčbenika

  2. Poznati moraš pojme, ki so zapisani v povzetku. Lahko si ga prepišeš ali natisneš in nalepiš v zvezek.

  3. Preveri svoje znanje. Reši kviz 03 Zgradba atoma.

  Za "ta pridne"

  Če želiš, lahko rešiš naloge, ki jih najdeš na https://eucbeniki.sio.si/kemija8/935/index7.html.

  • 30. 3. - 3. 4. 2020


   Če še nisi, reši kviz o ogljikovodikih in kisikovih organski spojinah. 

   Navodilo

   1. Preberi besedilo v učbeniku od strani 91 do 95.

   2. V zvezek napiši povzetek ali prepiši besedilo, ki ga najdeš v datoteki 03 Pomen ogljikovih hidratov.

   3. Odgovori na vprašanja v učbeniku na strani 95.

   4. Reši kviz o ogljikovih hidratih in tako preveri razumevanje učne snovi zadnjih dveh tednov.

   5. Preveri, ali si pravilno odgovoril na vprašanja v učbeniku. Rešitve najdeš v datoteki 03 Pomen ogljikovih hidratov_rešitve.

    Če imaš kakšno vprašanje ali pobudo, pošlji mail na ana-nusa.rigler@os-skofljica.si.

  • 23. 3. - 27. 3. 2020


   Navodilo

   1. Reši kviz, ki ga najdeš predmetu Kvizi iz kemije za. 8. in 9. razred, in tako preveri, če si napisal pravilno razlago za pojme iz 9. naloge, ki je bila v gradivu za prejšnji teden. 

   2. Preberi besedilo v učbeniku od strani 82 do 89.

   3. V zvezek napiši povzetek ali prepiši besedilo, ki ga najdeš v datoteki 02 Ogljikovi hidrati.

   4. Oglej si animacije, ki prikazujejo, kako se molekule glukoze povezujejo med seboj v amilozi (topnem delu škroba), amilopektinu (netopnem delu škroba) in celulozi.

   5. Odgovori na vprašanja v učbeniku na straneh 89 in 90.

   6. Preveri, ali si pravilno odgovoril na vprašanja. Rešitve najdeš v datoteki 02 Ogljikovi hidrati_rešitve.


   Za "ta pridne"

   1. Lahko si pogledaš filmček o bombažu (v angleškem jeziku): https://www.youtube.com/watch?v=tKLJ6KQAcjI

   2. Če te zanima, kaj je glikemični indeks,  obišči spletno stran https://eucbeniki.sio.si/kemija9/1270/index7.html ali https://sladkorna.si/ogljikovi-hidrati-v-zivilih/tabela-za-glikemicni-indeks-in-glukozno-obremenitev/ 

  • 16. 3. do 20 3. 2020


   Navodilo

   1. Prepiši naloge za utrjevanje znanja v zvezek in jih reši. Naloge za utrjevanje znanja.

   2. Preveri pravilnost rešitev in naredi popravo. Rešitve nalog za utrjevanje znanja.


   Za "ta pridne"

   Če želiš, lahko rešiš naloge v eUčbeniku.

   • DODATNI IN DOPOLNILNI POUK


    Dopolnilni pouk: Reši naloge na učnem listu DOP_9_kisikove organske spojine.

    Dodatni pouk: Reši naloge na učnem listu DOD_9_ kisikove organske spojine.

    Če želiš, da tvoje rešitve pregledam, jih pošlji na elektronski naslov ana-nusa.rigler@os-skofljica.si. Na isti naslov lahko pošlješ tudi vprašanja, ki se ti porajajo pri reševanju nalog.

    Rešitve bodo objavljene naknadno.