Oris poglavij

 • Lesna gradiva

  V učbeniku si preberi poglavje: Dopolnitev znanja o lesu do poglavja Izdelava predmeta obdelovalni postopki).  Strani so različne glede na starost učbenika. Za poglavje Fizikalne lastnosti lesa naredi miselni vzorec v zvezek. Misleni vzorec naj vsebije vsaj naslednje veje: VLAŽNOST, KRČENJE / RAZTEZANJE, GOSTOTA, TRDOTA IN CEPLJIVOST / ŽILAVOST.

  V DZ dopolnite, če vam še kaj manjka na str. 20 -23.


  • Obdelovalni postopki lesa, 23. 3. do 27. 3.

   V učbeniku preberi poglavje o obdelavi lesa : Izdelava predmeta (koliko je stran ne vem, ker so različni učbeniki).

   Preberi vse do poglavja Vrednotenje.

   V zvezek napiši naslov: Obdelava lesa

   Izpiši vse obdelovalne postopke brez podrobnosti (samo naslove poglavij).

   Za radovedne: Prijavi se na iRokus.si

   in preberi ter poiskusi intraktivni učbenik Prava tehnika 6 od str. 82 - 102.


  • Obdelovalni postopki lesa, 30. 3. do 3. 4.

   V tretjem tednu si bomo še ogledali obdelovalne postopke lesa.

   Spodaj imate povezavo na spletno stran, kjer si pogledate video  Obdelava lesa.

   Nato narišite v zvezek miselni vzorec za enega izmed naslednjih postopkov obdelave:  ŽAGANJE, VRTANJE, RAŠPANJE/PILJENJE, SPAJANJE.

   Pomagaj si z učbenikom.

   Naj bo ta teden zanimiv in vesel.

   Urška Trošt