Tedenski oris

 • Navodila za pouk na daljavo pri učnem predmetu TIT

  Spoštovani.

  Obvestila o učenju in aktivnostih v času pouka na daljavo bodo za učence, starše in skrbnike objavljena tako v Spletni učilnici OŠ Škofljica kot tudi na Oglasni deski v E-Asistentu.

  Komunikacija poteka preko E-asistenta.

  Lep pozdrav, 

  Tatjana Peklar Justin


  • 16. marec - 22. marec

   Pouk TIT na daljavo, 1. teden/ 7. c in 7. d (16. - 20. 3. 2020)

   (1. 4. 2020: Prenos prvotno ustvarjenega obvestila, objavljenega 23. 3. 2020.)


   Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

   Način življenja v tem tednu je za večino gotovo predstavljal izziv, uvajanje, prilagajanje in večjo življenjsko preizkušnjo.

   Učnih predmetov, nalog in snovi ter sedenja ob učnih gradivih pri vseh šolskih predmetih je veliko, tako da sem nekoliko počakala z zadolžitvami.

   Učenci tokrat v šolski delavnici ne morejo biti aktivni. Veselje je biti med njimi, ko se učijo skozi izkušnjo, tudi tistega nujnega teoretičnega ne le praktičnega dela. Večkrat sem pomislila, kako ponosni bi bili nanje, če bi jih videli, kako se učijo ravnanja s stroji, napravami in delovnega sodelovanja v skupini. Kako so zadovoljni, ko jim uspe nekaj, kar je prej vzbujalo strah in negotovost. 

   Tako jim za prvo uro pouka doma, to je za ta teden, pošiljam  predlog za delo v naravi, če je to mogoče.

   Ogledajo naj si drevesa in skupaj razmišljajte o vrstah, strukturi in barvi lesa, opazujte lubje, razliko v rasti listavcev in iglavcev, morda jih primerjate z drevesi eksoti, ki ste jih opazovali na kakih počitnicah, opazujte predmete v lastnih stanovanjih, hišah, gospodarskih poslopjih. Primerjalno naj, glede na učno temo Umetne snovi, razmišljajo skupaj z vami o količini predmetov, izdelkov, pripomočkov zgodovinsko, kako je bilo nekoč, kako je danes. Kako vrsta materiala za izdelke vpliva na njihovo uporabnost, na okolje, na prednosti in slabosti uporabe enega in drugega, torej naravnega lesa in umetnih snovi. 

   Povejte jim kako svojo zgodbo iz otroštva na to temo, podelite z njimi morebitno izkušnjo pri delu z lesom ali z umetnimi snovmi. Zapišejo naj kak zanimiv dogodek oziroma utrinek. V primeru, da imate lastno delavnico ali vsaj omarico z orodjem za nujna hišna opravila in popravila, jim razkažite posamezne pripomočke in se pogovorite, čemu služijo in kako se varno ravna z njimi.

   Veliko tega potem lahko primerjate in ponovite skupaj z njimi skozi učno snov v učbeniku Umetne snovi ter obdelava. Nič ni narobe, če se bodo ob temi zadržali dlje kot šolsko uro, saj zanimanje preseže časovne intervale.

    

   Naj bo vaše druženje prijetno, saj najboljše učenje je tisto, ki gre iz ust in rok do srca. 

    

   Javim se vam spet naslednji teden, z zadolžitvami in priporočili, ki jih sprejmite kot pomoč pri kvalitetnem šolanju doma. 

   Lepo vas vse pozdravljam,

   Tatjana Peklar Justin


   • 23. marec - 29. marec

     Pouk TIT na daljavo, 2. teden/ 7. c in 7. d (23. - 27. 3. 2020)


    Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

    Prosim za poročilo o učenju, delu in sodelovanju s starši, kar ste opravili na različne načine, glede na vaše osebne pogoje dela.  Zapišite vse, kar je bilo zanimivega na temo TIT, kar ste ponovili ali se na novo naučili. Opišite tudi oblike učenja, sodelovanja. 

    Sporočilo mi napišite v obliki točk oziroma alinej ali pa v esejski (besedilni) obliki.

    Karkoli ni jasno, storite na svoj način. Povprašajte tudi starše/skrbnike, kako so se počutili v vlogi mentorja.

    Opišite morebitne dileme in kako ste jih reševali.

    Tako bom ugotovila, katera bo najprimernejša učna metoda in učna oblika dela za nadaljnjo komunikacijo z vami: razlaga, delo s tekstom, eksperimentiranje, delo z računalnikom, praktično delo, pisni izdelki, grafični izdelki, opazovanje, sodelovalno učenje. Da bi vam bil pouk, ko se končno dela preko računalnikov, koristen in v veselje. V šoli ste si tega pogosto želeli in se veseli, mar ne?

     

    Bodite uspešni in potrudite se. Poročilo naj bo sporočilo: kratko, jedrnato in zanimivo. 

     

    Lepo vas pozdravljam, 

    vaša učiteljica Tatjana Peklar Justin


    • 30. marec - 5. april

     Pouk TIT na daljavo, 3. teden/ 7. c in 7. d (30. 3. - 3. 4. 2020)


     Pozdravljeni!

     Aktivnost tega tedna je: Izpolnite delovni zvezek, tema Lastnosti umetnih snovi in obdelave, stran 10-17.

     Izpolnite vse naloge, ki jih je mogoče izpolniti: s pomočjo učbenika, izkušenj iz delavnice in sicer.


     Nekaj učencev še ni oddalo minule naloge. Storite to čimprej. 

     Rok oddaje obeh nalog je: 6. 4. 2020. 


     Ni mi potrebno pošiljati rešenih primerov, kajti te vam bom naknadno poslala jaz, da si boste lahko ogledali njihovo pravilnost. 

     Pošljite mi le kratko poročilo o tem, koliko in katere naloge ste uspešno rešili, katerih pa ne in zakaj.

     Uporabite tudi spletne vire in si oglejte kak filmček na temo iz domače naloge.

     Če naletite na zanimivost, jo opišite oziroma navedite v poročilu.


     Potrudite se in uspelo vam bo!

     Lep pozdrav,

     učiteljica.


     • 6. april - 12. april

      Pouk TIT na daljavo, 4. teden/ 7. c in 7. d (6. 4. - 10. 4. 2020)


      Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

      Aktivnost tega tedna je: preglejte pravilnost rešitev v delovnem zvezku, ko ste izpolnili temo Lastnosti umetnih snovi in obdelave, stran 10-17.

      V primeru, da učenci niti po posvetu doma, po pregledu učbenika in niti na spletnih straneh ne najdete ustreznega ali primerjalnega odgovora, me kontaktirajte s konkretnim vprašanjem in navedite, kaj vse ste storili in katera gradiva ter vire ste pregledali, da bi odgovor našli.

      Nekaj učencev še ni oddalo minule naloge.  Rok oddaje obeh nalog je bil: 6. 4. 2020.  Starše prosim, da me obvestijo, kje je nastala težava in jo bomo skupaj premagali.


      Lep pozdrav,

      učiteljica Tatjana Peklar Justin


     • 13. april - 19. april

      Pouk TIT na daljavo, 5. teden/ 7. c in 7. d (14. - 17. 4. 2020)


      Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

      Aktivnost tega tedna je: obravnava nove učne snovi Tehnična sredstva - Elektrotehnika. Zaradi dveh verzij učbenikov vam bom pošiljala navedbo strani za starejši učbenik (SU) in novejši učbenik (NU)Navedba strani vedno vključuje tudi začetno in končno stran v zapisu. Enako velja tudi za izpolnjevanje nalog v delovnem zvezku (DZ).

      Torej: preberite si učno snov v učbeniku, na straneh: SU 42 - 46 oziroma NU 49 - 53. Pogovorite se z domačimi, ki imajo najbrž tudi kakšne konkretne izkušnje s tega področja. V poročilu, ki mi ga pošljite do naslednjega tedna in sicer do srede, 22. 4. 2020, sporočite kako ste bili uspešni in kaj zanimivega se je dogajalo, ko in če ste sodelovali z domačimi ali sošolci. Zapišite tudi morebitne dileme.

      Rešite strani v delovnem zvezku (DZ), str. 18, 19, 20. Rešitev DZ mi ne pošiljajte. Naslednji teden boste rešitve prejeli na vpogled in v preverjanje pravilnosti vaših odgovorov. 

      V pomoč in dodatno razlago pri učenju novih pojmov vam pošiljam tudi priponko za spletno stran DIGIED (levo izberite: TEHNIČNA SREDSTVA, ELEKTRIKA; 9 strani). Gesel za dostop v času pouka na daljavo ne potrebujete. Flash Player delovanje odobrite.

      V primeru, da učenci niti po posvetu doma, po pregledu učbenika in niti na spletnih straneh ne najdete ustreznega ali primerjalnega odgovora, me kontaktirajte s konkretnim vprašanjem in navedite, kaj vse ste storili in katera gradiva ter vire ste pregledali, da bi odgovor našli. 

      Tisti, ki še vedno niste poslali poročil o uspešnosti reševanja minulih domačih nalog, me kontaktirajte.  


      Lep pozdrav,

      učiteljica Tatjana Peklar Justin     • 20. april - 26. april

      Pouk TIT na daljavo, 6. teden/ 7. d (20. - 24. 4. 2020)


      Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

      Aktivnost tega tedna je: obravnava nove učne snovi Tehnična sredstva - Električni krog. Zaradi dveh verzij učbenikov vam bom pošiljala navedbo strani za starejši učbenik (SU) in novejši učbenik (NU). Navedba strani vedno vključuje tudi začetno in končno stran v zapisu. Enako velja tudi za izpolnjevanje nalog v delovnem zvezku (DZ).

      Torej: preberite si učno snov v učbeniku, na straneh: SU 47 - 51 oziroma NU 54 - 58. Pogovorite se z domačimi, ki imajo najbrž tudi kakšne konkretne izkušnje s tega področja. Naslednji teden imate počitnice. V poročilu, ki mi ga zato pošljite do srede, 6. 5. 2020 sporočite, kako uspešni ste bili in kaj zanimivega se je dogajalo, ko in če ste sodelovali z domačimi ali sošolci. Zapišite tudi morebitne dileme.

      Rešite strani v delovnem zvezku (DZ), str. 21 - 24. Rešitev DZ mi ne pošiljajte. Tudi tokrat boste prejeli rešitve na vpogled in sicer po praznikih; da preverite pravilnost vaših odgovorov. 

      V pomoč in dodatno razlago pri učenju novih pojmov še vedno uporabljajte spletno stran DIGIED (levo izberite: TEHNIČNA SREDSTVA, ELEKTRIKA; 9 strani), za katero URL- naslov sem vam poslala minuli teden. Gesel za dostop v času pouka na daljavo ne potrebujete. Flash Player delovanje odobrite.

      V primeru, da učenci niti po posvetu doma, po pregledu učbenika in niti na spletnih straneh ne najdete ustreznega ali primerjalnega odgovora, me kontaktirajte s konkretnim vprašanjem in navedite, kaj vse ste storili in katera gradiva ter vire ste pregledali, da bi odgovor našli. 

      Kdor še ni poslal poročil o uspešnosti reševanja sprotnih in minulih domačih nalog, naj to stori.  

      Spočijte in oddahnite si med prazniki! Zaslužili smo si jih.

      Lep pozdrav,

      učiteljica Tatjana Peklar Justin     • 27. april - 3. maj

      Prazniki in počitnice

      • 4. maj - 10. maj

       Pouk TIT na daljavo, 8. teden/ 7. c in  7. d (4. 5. - 8. 5. 2020)


       Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

       Navodila za učence 7. c in 7. d ostajajo enaka kot prejšnji teden.
       Učenci 7. d naj bi to aktivnost že opravili. Učenci 7. c  pa na sredo pred prazniki niste imeli pouka TIT, zato se učenci 7. c lotite tukajšnjih aktivnosti. 

       Aktivnost tega tedna je: obravnava učne snovi Tehnična sredstva - Električni krog. Zaradi dveh verzij učbenikov vam pošiljam navedbo strani za starejši učbenik (SU) in novejši učbenik (NU). Navedba strani vedno vključuje tudi začetno in končno stran v zapisu. Enako velja tudi za izpolnjevanje nalog v delovnem zvezku (DZ).

       Preberite si učno snov v učbeniku, na straneh: SU 47 - 51 oziroma NU 54 - 58. Pogovorite se lahko tudi z domačimi, ki imajo morda kakšne konkretne izkušnje s tega področja.  V poročilu, ki mi ga pošljite vsaj do srede, 13. 5. 2020 sporočite, kako uspešni ste bili in kaj zanimivega se je dogajalo, ko in če, ste sodelovali z domačimi ali sošolci. Zapišite tudi morebitne dileme.

       Rešite strani v delovnem zvezku (DZ), str. 21 - 24. Rešitev DZ mi ne pošiljajte. Tudi tokrat boste prejeli rešitve na vpogled, da preverite pravilnost vaših odgovorov. 

       V pomoč in dodatno razlago pri učenju novih pojmov še vedno uporabljajte spletno stran DIGIED (levo izberite: TEHNIČNA SREDSTVA, ELEKTRIKA; 9 strani), za katero URL- naslov sem vam poslala minuli teden. Gesel za dostop v času pouka na daljavo ne potrebujete. Flash Player delovanje odobrite.

       V primeru, da učenci niti po posvetu doma niti po pregledu učbenika in niti na spletnih straneh ne najdete ustreznega ali primerjalnega odgovora, me kontaktirajte s konkretnim vprašanjem in navedite, kaj vse ste storili in katera gradiva ter vire ste pregledali, da bi odgovor našli. 

       Nekaj učencev še ni oddalo minulih poročil o učenju. Storite to čimprej. Javite se tudi vsi tisti, ki se še niste.

       Pošljite mi le kratko poročilo o tem, koliko in katere naloge ste uspešno rešili, katerih pa ne in zakaj.

       Če naletite na zanimivost, jo opišite, po možnosti tudi bolj podrobno.

       Ocenjevanje znanja je v teku.

       Oceno bomo oblikovali na osnovi vaših poročil, z vaše strani izbranih in z mojo podporo izpeljanih projektnih nalog in vsega, kar ste mi pošiljali kot rezultat vašega dela. S koncem maja oziroma začetkom junija bomo oblikovali tudi zaključne ocene znanja iz predmeta tehnika in tehnologija. 


       Sproti vas obveščam, in vas še bom, kako ste opravili svoje zadolžitve. Odgovarjam tudi na vsa vaša vprašanja. 


       Potrudite se še malo in uspelo vam bo!

       Lep pozdrav,

       učiteljica Tatjana Peklar Justin


      • 11. maj - 17. maj


       Pouk TIT na daljavo, 9. teden/ 7. c in  7. d (11. 5. - 15. 5. 2020)


       Spoštovani učenci, starši in skrbniki.


       Aktivnost tega tedna je: obravnava učne snovi z novimi pojmi: prevodniki, izolanti (izolatorji), električni krog s stikalom (vrata IN ter vrata ALI) in elektromotor - krmiljenje.

       Preberite si učno snov v učbeniku, na straneh: SU 52 - 57 oziroma NU 59 - 64. Pogovorite se lahko tudi z domačimi, ki imajo morda kakšne konkretne izkušnje s tega področja.  Po obravnavi tega poglavja si še enkrat preglejte vaje v delovnem zvezku. Tokrat bo šlo reševanje nalog, z razširjenim znanjem, lažje.

       Rešitev DZ mi ne pošiljajte.  V poročilu, ki mi ga pošljite vsaj do srede, 20. 5. 2020 sporočite, kako uspešni ste bili pri razumevanju učne snovi in kaj zanimivega se je dogajalo, ko in če, ste sodelovali z domačimi ali sošolci. Zapišite tudi morebitne dileme. 

       V pomoč in dodatno razlago pri učenju novih pojmov še vedno uporabljajte spletno stran DIGIED (levo izberite: TEHNIČNA SREDSTVA, ELEKTRIKA; 9 strani). Gesel za dostop v času pouka na daljavo ne potrebujete. Flash Player delovanje odobrite.

       V primeru, da učenci niti po posvetu doma niti po pregledu učbenika in niti na spletnih straneh ne najdete ustreznega ali primerjalnega odgovora, me kontaktirajte s konkretnim vprašanjem in navedite, kaj vse ste storili in katera gradiva ter vire ste pregledali, da bi odgovor našli. 

       Navodilo za tiste učence, ki še niste oddali minulih nalog: storite to čimprej. Javite se tudi vsi tisti, ki se še niste.

       Sproti vas obveščam, in vas še bom, kako ste opravili svoje zadolžitve. Odgovarjam tudi na vsa vaša vprašanja. 


       Zadolžitve se bližajo koncu.

       Lep pozdrav,

       učiteljica Tatjana Peklar Justin

       • 18. maj - 24. maj

        Pouk TIT na daljavo, 10. teden/ 7. c in  7. d (18. 5. - 22. 5. 2020)


        Spoštovani učenci, starši in skrbniki.


        Aktivnost tega tedna je: ponovitev  pojmov elektrotehnike, vezave električnih krogov s stikali, prevodniki, izolanti (izolatorji), elektromotor in krmiljenje. Ocenite svoje znanje tega poglavja, skozi pravilnost rešitev vaj v delovnem zvezku, strani 21 - 24, ki so priložene. Rešitev DZ mi ne pošiljajte.  V poročilu o ugotovitvah mi sporočite, kako uspešni ste bili pri razumevanju učne snovi in kaj zanimivega se je dogajalo, ko in če, ste sodelovali z domačimi ali sošolci. Zapišite tudi morebitne dileme. 

        V pomoč in dodatno razlago pri učenju novih pojmov še vedno uporabljajte spletno stran DIGIED (levo izberite: TEHNIČNA SREDSTVA, ELEKTRIKA; 9 strani). Gesel za dostop v času pouka na daljavo ne potrebujete. Flash Player delovanje odobrite.

        V primeru, da učenci niti po posvetu doma niti po pregledu učbenika in niti na spletnih straneh ne najdete ustreznega ali primerjalnega odgovora, me kontaktirajte s konkretnim vprašanjem in navedite, kaj vse ste storili in katera gradiva ter vire ste pregledali, da bi odgovor našli. 


        Navodilo za tiste učence, ki še niste oddali minulih nalog: storite to čimprej. Javite se tudi vsi tisti, ki se še niste.

        Sproti vas obveščam, kako ste opravili svoje zadolžitve. Odgovarjam tudi na vsa vaša vprašanja. 

        Ocenjujem vaša poročila o aktivnostih, ki ste mi jih dostavili v skladu z navodili in opravili v dogovorjenem roku. 


        Lep pozdrav,

        učiteljica Tatjana Peklar Justin        • 25. maj - 31. maj

         Pouk TIT na daljavo, 11. teden/ 7. c in 7. d (25. - 29. 5. 2020)


         Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

         Aktivnost tega in naslednjega tedna je: obravnava učne snovi TEHNIČNA SREDSTVA - GONILA - PRESTAVNO RAZMERJE, v učbeniku (SU) str. 59 - 64 oziroma (NU) 65 do 70. Za reševanje nalog v medpredmetnem e-učbeniku, ki ga prilagam v priponki, prelistajte okence Strani, v naslovni vrstici levo. 

         Učbenik vsebuje osnovne pojme poglavja: sprememba gibanja, prestavno razmerje in pa vrste gonil. S temi in nadgrajenimi pojmi se ukvarja naravoslovje in tehnika v 5. r ter tehnika in tehnologija od 6. - 8. razreda. Preizkusite se in mi napišite poročilo, kako vam je šlo: kaj je bilo zanimivega, kaj vas je navdušilo, kje stvari niso dovolj jasne in kaj vse ste storili, da bi dognali, kakšen je odgovor.

         Lep pozdrav,

         učiteljica Tatjana Peklar Justin


        • 1. junij - 7. junij

         Pouk TIT na daljavo - 11. teden, za 7. d in pouk v šoli za 7. c (1. 6. - 5. 6. 2020)


         Spoštovani učenci, starši in skrbniki!


         Aktivnost: reševanje nalog v medpredmetnem e-učbeniku, ki sem vam ga že poslala v priponki. Kar nekaj vas je, ki ste obtičali ob neoddanih poročilih.  Vem, da je naporno, saj se ocene zaključujejo pri vseh učnih predmetih. Pa vendar: potrudite se do konca, kajti rezultati vašega dela so že več ali manj jasni.

         Da ne boste iskali in brskali nazaj, vam v priponki in v pomoč še enkrat pripenjam medpredmetni E-učbenik. Vsebuje osnovne pojme poglavja, ki ga obravnavamo, poleg tega pa zanimivosti iz več naravoslovno - tehničnih področij. Z osnovnimi učnimi pojmi poglavja TEHNIČNA SREDSTVA se ukvarja že naravoslovje in tehnika v 5. r, z razširjenimi in nadgrajenimi pojmi pa tudi tehnika in tehnologija od 6. do 8. razreda. Pošljite mi poročilo o razumevanju učne snovi, kaj je bilo zanimivega, kaj vas je navdušilo in kaj vse ste storili, da bi dognali, kakšen je odgovor. 

         Naslednji teden se ponovno srečamo, v šolskih klopeh. Nekaj vas mi je pisalo, da na to že močno čakate. 

         Lep pozdrav do takrat, svoje delo pa le opravite.

         Učiteljica Tatjana Peklar Justin