Tedenski oris

 • Navodila za pouk na daljavo pri učnem predmetu TIT

  Spoštovani!

  Obvestila o učenju in aktivnostih v času pouka na daljavo bodo za učence, starše in skrbnike objavljena tako v Spletni učilnici OŠ Škofljica kot tudi na Oglasni deski v E-Asistentu.

  Komunikacija poteka preko E-asistenta.

  Lep pozdrav,

  Tatjana Peklar Justin


  • 16. marec - 22. marec

   Pouk TIT na daljavo, 1. teden/ 6. a (16. - 20. 3. 2020)

   (1. 4. 2020: Prenos prvotno ustvarjenega obvestila, objavljenega 23. 3. 2020.)

    

   Spoštovani učenci, starši in skrbniki.


   Način življenja v tem tednu je za večino gotovo predstavljal izziv, uvajanje, prilagajanje in večjo življenjsko preizkušnjo.

   Učnih predmetov, nalog in snovi ter sedenja ob učnih gradivih pri vseh šolskih predmetih je veliko, tako da sem nekoliko počakala z zadolžitvami.

   Učenci tokrat v šolski delavnici ne morejo biti aktivni. Veselje je biti med njimi, ko se učijo skozi izkušnjo, tudi tistega nujnega teoretičnega ne le praktičnega dela. Večkrat sem pomislila, kako ponosni bi bili nanje, če bi jih videli, kako se učijo ravnanja s stroji, napravami in delovnega sodelovanja v skupini. Kako so zadovoljni, ko jim uspe nekaj, kar je prej vzbujalo strah in negotovost. 

   Tako jim za prvi dve uri pouka doma, to je za ta teden, pošiljam  predlog za delo v naravi, če je to mogoče.

   Ogledajo naj si drevesa in skupaj razmišljajte o vrstah, strukturi in barvi lesa, opazujte lubje, razliko v rasti listavcev in iglavcev, morda jih primerjate z drevesi eksoti, ki ste jih opazovali na kakih počitnicah, opazujte predmete v lastnih stanovanjih, hišah, gospodarskih poslopjih.

   Povejte jim kako svojo zgodbo iz otroštva na to temo, podelite z njimi morebitno izkušnjo pri delu z lesom, zapišejo naj kak zanimiv dogodek oziroma utrinek. V primeru, da imate lastno delavnico ali vsaj omarico z orodjem za nujna hišna opravila in popravila, jim razkažite posamezne pripomočke in se pogovorite, čemu služijo in kako se varno ravna z njimi.

   Veliko tega potem lahko primerjate in ponovite skupaj z njimi skozi učno snov v učbeniku Dopolnitev znanja o lesu ter obdelava lesa. 

   Naj bo vaše druženje prijetno, saj najboljše učenje je tisto, ki gre iz ust in rok do srca. 

   Javim se vam spet naslednji teden, z zadolžitvami in priporočili, ki jih sprejmite kot pomoč pri kvalitetnem šolanju doma. 

   Lepo vas vse pozdravljam,

   Tatjana Peklar Justin

   • 23. marec - 29. marec

    Pouk TIT na daljavo, 2. teden/ 6. a (23. - 27. 3. 2020)

    (1. 4. 2020, Prenos prvotno ustvarjenega obvestila, objavljenega 23. 3. 2020)


    Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

    Prosim za poročilo o učenju, delu in sodelovanju s starši, kar ste opravili na različne načine, glede na vaše osebne pogoje dela.  Zapišite vse, kar je bilo zanimivega na temo TIT, kar ste ponovili ali se na novo naučili. Opišite tudi oblike učenja, sodelovanja. 

     

    Sporočilo mi napišite v obliki točk oziroma alinej ali pa v esejski (besedilni) obliki.

    Karkoli ni jasno, storite na svoj način. Povprašajte tudi starše/skrbnike, kako so se počutili v vlogi mentorja.

    Opišite morebitne dileme in kako ste jih reševali.

    Tako bom ugotovila, katera bo najprimernejša učna metoda in učna oblika dela za nadaljnjo komunikacijo z vami: razlaga, delo s tekstom, eksperimentiranje, delo z računalnikom, praktično delo, pisni izdelki, grafični izdelki, opazovanje, sodelovalno učenje. Da bi vam bil pouk, ko se končno dela preko računalnikov, koristen in v veselje. Informacijska tehnologija je namreč tudi tema letošnjega učnega načrta in dodobra jo bomo obravnavali, kajne? 

     

    Bodite uspešni in potrudite se. Poročilo naj bo sporočilo: kratko, jedrnato in zanimivo. 

     

    Lepo vas pozdravljam, 

    vaša učiteljica Tatjana Peklar Justin    • 30. marec - 5. april

     Pouk TIT na daljavo, 3. teden/ 6. a (30. 3. - 3. 4. 2020)


     Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

     Aktivnost tega tedna je: izpolnjevanje delovnega zvezka, tema Les; stran 20 - 31.

     Izpolnite vse naloge, ki jih je mogoče izpolniti: s pomočjo učbenika, izkušenj iz delavnice in sicer.


     Nekaj učencev še ni oddalo minule naloge. Storite to čimprej. 

     Rok oddaje obeh nalog je: 6. 4. 2020. 


     Ni mi potrebno pošiljati rešenih primerov, kajti te vam bom naknadno poslala jaz, da si boste lahko ogledali njihovo pravilnost. 

     Pošljite mi le kratko poročilo o tem, koliko in katere naloge ste uspešno rešili, katerih pa ne in zakaj.

     Uporabite tudi spletne vire in si oglejte kak filmček na temo iz domače naloge.

     Če naletite na zanimivost, jo opišite oziroma navedite v poročilu.


     Potrudite se in uspelo vam bo!

     Lep pozdrav,

     učiteljica Tatjana Peklar Justin


     • 6. april - 12. april

      Pouk TIT na daljavo, 4. teden/ 6. a (6. 4. - 10. 4. 2020)


      Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

      Aktivnost tega tedna je: preglejte pravilnost rešitev v delovnem zvezku, ko ste izpolnili delovne liste na temo Les, stran 20 - 31.

      V primeru, da učenci niti po posvetu doma, po pregledu učbenika in niti na spletnih straneh ne najdete ustreznega ali primerjalnega odgovora, me kontaktirajte s konkretnim vprašanjem in navedite, kaj vse ste storili in katera gradiva ter vire ste pregledali, da bi odgovor našli.

      Nekaj učencev še ni oddalo minule naloge.  Rok oddaje obeh nalog je bil: 6. 4. 2020.  Starše prosim, da me obvestijo, kje je nastala težava in jo bomo skupaj premagali.


      Lep pozdrav,

      učiteljica Tatjana Peklar Justin     • 13. april - 19. april

      Pouk TIT na daljavo, 5. teden/ 6. a (14. - 17. 4. 2020)


      Pouk odpade zaradi praznika: Velikonočni ponedeljek.

      • 20. april - 26. april

       Tehniški dan, dejavnost na daljavo; 6. teden/ 6. a, b, c, d (20. 4. - 22. 4. 2020)

        Projektno poučevanje in učenje

       Papirna gradiva

        

       V ponedeljek, 20. 4. 2020, bomo na daljavo izvedli tehniški dan na temo Papirna gradiva. Potekal bo v obliki projektnega poučevanja in učenja. Tema, ki jo sicer obravnavamo pri pouku tehnike in tehnologije, bo obravnavana interdisciplinarno: skozi matematiko, geografijo, jezikoslovje, zgodovino  …

       Potek dela bomo vodili in spremljali učitelji: Polonca Eržen, Danijel Haromet, Andreja Janežič Stanešič, Tjaša Koprivc, Mersiha Pašić, Mojca Strgar, Helena Tomšič in Tatjana Peklar Justin. Cilj tehniškega dneva je vpogled v povezave med posameznimi predmetnimi/ znanstvenimi disciplinami in graditev mostov med njimi.

       Prejeli boste navodila za pet različnih dejavnosti, vezanih na temo papirna gradiva. Posvetite se predvsem tistim, ki vas najbolj pritegnejo in komunicirajte s svojimi mentorji. Obvestilo o aktivnostih je objavljeno tudi na Oglasni deski v E- asistentu in v Spletni učilnici šole, enako kot obvestila o učnih urah TIT, v času pouka na daljavo.

       Tokrat bo projektno poučevanje in učenje še posebej zanimivo, kajti komunicirali boste preko informacijske tehnologije.  Povprašajte mentorja vaše dejavnosti, kako in kaj, če se znajdete v negotovosti. Sicer pa naj bi se z delom v ponedeljek ukvarjali 5 šolskih ur.

       Iz vaših poročil naj bo razvidno, kaj vas je pritegnilo, kakšna je bila vaša pot, kakšen končni izid. Opišite tudi vmesne zaplete in reševanje zapletov ali pa navdušenja, presenečenja, predloge …

       Za gradiva/materiale, sredstva ter pripomočke poskrbite že danes.  Pri posameznih aktivnostih, med katerimi boste izbirali, potrebujete naslednje:

        ·        barvice, flomastre, 2 sponki za papir, bele listie papirja ali muflon barvne liste in škarje;

       (Polonca Eržen: Gibljivi origami)


       ·        papirnate brisače ali papirnate prtičke, spenjač, elastiko, pisalo;

       (Helena Tomšič: Izdelava zaščitne maske za enkratno uporabo)


       ·        list/karton, škarje, lepilo / lepilni trak, barvice / flomastre / svinčnik, vrvica / trakec, igralna kocka;

       (Mojca Strgar, Tjaša Koprivc: Uporaba papirja in učenje tujega jezika)


       ·        papir, karton ali lepenko (lahko je odpadni material, npr. škatla od kosmičev, kartona mleka ...), barvice ali       

                flomastre škarje; lepilo;

       (Andreja Janežič Stanešič, Mersiha Pašić: Izdelaj svojo družabno igro)


       ·        papir formata A4, lepilo, ozek prozoren lepilni trak, računalnik, tehnični svinčnik, barvice.

       (Danijel Haromet: Predstavimo Slovenijo svetu)


       Izberite 4 izmed 5-ih aktivnosti, in jih izpeljite do srede, 22. 4. 2020, do 12. ure. Pošljite jih na elektronsko pošto: projektnoucenje@gmail.com. 

       V pošiljki navedite Zadevo: ime in priimek učenke/učenca, oddelek. Priponke pa označite z imenom aktivnosti, za katero pošiljate poročilo. Primer:

       ZADEVA: Janez Pisek, 6. b, 

       Imena priponk:  Gibljivi origami,

                                 Predstavimo Slovenijo svetu,

                                 Izdelaj svojo družabno igro,

                                       itd.


       USPEŠNO DELO VAM ŽELIMO!

        

       Organizatorica tehniškega dneva in

       koordinatorica izpeljave,

       Tatjana Peklar Justin

       • 27. april - 3. maj

        Pouk odpade zaradi praznika in prvomajskih počitnic.

        • 4. maj - 10. maj

         Pouk TIT na daljavo, 7. teden/ 6. a (4. - 8. 5. 2020)


         Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

         Aktivnost tega tedna je: obravnava nove učne snovi Tehnična sredstva - GLAVNI SKLOPI STROJEV. Preglejte gradiva v učbeniku in v priponkiV pomoč in dodatno razlago pri učenju novih pojmov vam namreč pošiljam URL- naslov spletne stran DIGIED (levo izberite: TEHNIČNA SREDSTVA - GLAVNI SKLOPI STROJEV). Gesel za dostop v času pouka na daljavo ne potrebujete. Flash Player delovanje odobrite.

         Temeljni pojmi poglavja so ohišje, pogonski, prenosni in delovni del stroja, elementi pa: os, gred, vzvod in členek. Pomagajte si zlasti s praktičnimi izkušnjami ter z učbenikom. Bodite pozorni na pravilno strokovno terminologijo.


         Nekaj učencev še ni oddalo minulih poročil o učenju. Storite to čimprej. Javite se tudi vsi tisti, ki se še niste.

         Pošljite mi le kratko poročilo o tem, koliko in katere naloge ste uspešno rešili, katerih pa ne in zakaj.

         Uporabite lahko različne spletne vire in si oglejte kak filmček na temo iz domače naloge.

         Če naletite na zanimivost, jo opišite oziroma navedite v poročilu. 

         Ocenjevanje znanja je v teku.


         Potrudite se in uspelo vam bo!

         Lep pozdrav,

         učiteljica Tatjana Peklar Justin


        • 11. maj - 17. maj


         Pouk TIT na daljavo, 8. teden/ 6. a (11. - 15. 5. 2020)


         Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

         Aktivnost tega tedna je: v delovnem zvezku, na straneh 32-33, rešite vaje iz poglavja Tehnična sredstva. Pomagajte si z učbenikom, s spletnim digitalnim učbenikom DIGIED, katerega URL- naslov sem vam že poslala. Z brskalnikom Google pa lahko poiščete še filmčke; za boljše razumevanje ali pa za zadostitev svojega širšega zanimanja. Vtipkate npr. posamezen pojem: ohišje, pogonski, prenosni, delovni del stroja ter os, gred, vzvod, členek. 


         Navodilo za tiste učence, ki še niste oddali minulih nalog: storite to čimprej. Javite se tudi vsi tisti, ki se še niste.

         Rok oddaje nalog je: 18. 5. 2020.  Ni mi potrebno pošiljati rešenih primerov, kajti rešitve vam bom naknadno poslala jaz, da si boste lahko ogledali njihovo pravilnost. Pošljite mi le kratko poročilo o tem, koliko in katere naloge ste uspešno rešili, katerih pa ne in zakaj. Sproti vas obveščam, in vas še bom, kako ste opravili svoje zadolžitve. Odgovarjam tudi na vsa vaša vprašanja. 

         Ocenjevanje znanja je v teku. Ocena pouka na daljavo bo oblikovana na osnovi vaših poročil, z vaše strani izbranih in izpeljanih projektnih nalog in pa vseh gradiv in izdelkov, ki ste mi jih, kar se le da sproti, pošiljali kot rezultat vašega dela. S koncem maja oziroma začetkom junija bomo oblikovali tudi celoletno zaključno oceno iz predmeta tehnika in tehnologija, rezultat znanja, prizadevnosti in sodelovanja tudi v teh razmerah, v katerih smo.


         Potrudite se še malo in uspelo vam bo!

         Lep pozdrav,

         učiteljica Tatjana Peklar Justin
        • 18. maj - 24. maj

         Pouk TIT na daljavo, 9. teden/ 6. a (18. - 22. 5. 2020)


         Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

         Aktivnost tega tedna je: preglejte rešitve nalog v delovnem zvezku, na straneh 32-33, s pomočjo priloge oziroma priponke. Pomagajte si z učbenikom, s spletnim digitalnim učbenikom DIGIED, katerega URL- naslov sem vam že poslala. Z brskalnikom Google pa lahko poiščete še filmčke; za boljše razumevanje ali pa za zadostitev svojega širšega zanimanja. Vtipkate npr. posamezen pojem: ohišje, pogonski, prenosni, delovni del stroja ter os, gred, vzvod, členek. 


         Navodilo za tiste učence, ki še niste oddali minulih nalog: storite to čimprej. Javite se tudi vsi tisti, ki se še niste.

         Ni mi potrebno pošiljati rešenih primerov. Pošljite mi le kratko poročilo o tem, koliko in katere naloge ste uspešno rešili, katerih pa ne in zakaj. 

         Sproti vas obveščam, in vas še bom, kako ste opravili svoje zadolžitve. 


         Zadolžitve za oceno se bližajo koncu.

         Lep pozdrav,

         učiteljica Tatjana Peklar Justin
        • 25. maj - 31. maj

         Pouk TIT na daljavo, 10. teden/ 6. a (25. - 29. 5. 2020)


         Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

         Aktivnost tega tedna je: reševanje nalog v e-učbeniku, ki ga prilagam v priponki.

         Učbenik vsebuje osnovne pojme poglavja, ki ga trenutno obravnavamo, poleg tega pa zanimivosti iz več naravoslovno - tehničnih področij. Z osnovnimi učnimi pojmi poglavja TEHNIČNA SREDSTVA se namreč ukvarja že naravoslovje in tehnika v 5. r, z razširjenimi in nadgrajenimi pojmi pa tudi tehnika in tehnologija v 6. razredu in vse do 8. razreda. Preizkusite se in mi napišite poročilo, kako vam je šlo: kaj je bilo zanimivega, kaj vas je navdušilo, kje stvari niso dovolj jasne in kaj vse ste storili, da bi dognali, kakšen je odgovor.

         Lep pozdrav,

         učiteljica Tatjana Peklar Justin


        • 1. junij - 7. junij

         Pouk TIT na daljavo, 11. teden/ 6. a (1. 6. - 5. 6. 2020)


         Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

         Aktivnost tedna je: reševanje nalog v medpredmetnem E-učbeniku, ki sem ga poslala v priponki že minuli teden. Kar nekaj vas je, ki ste obtičali ob neoddanih poročilih. Vem, da je naporno, saj se ocene zaključujejo pri vseh učnih predmetih. Pa vendar: potrudite se do konca, kajti rezultati vašega dela so že več ali manj jasni.

         Da ne boste iskali in brskali nazaj, vam učbenik v priponki pošiljam še enkrat. Vsebuje osnovne pojme poglavja, ki ga obravnavamo, poleg tega pa zanimivosti iz več naravoslovno - tehničnih področij. Z osnovnimi učnimi pojmi poglavja TEHNIČNA SREDSTVA se ukvarja že naravoslovje in tehnika v 5. r, z razširjenimi in nadgrajenimi pojmi pa tudi tehnika in tehnologija od 6. do 8. razreda. Pošljite mi poročilo, kako vam je šlo: kaj je bilo zanimivega, kaj vas je navdušilo, kje stvari niso dovolj jasne in kaj vse ste storili, da bi dognali, kakšen je odgovor. 

         Naslednji teden se ponovno srečamo, v šolskih klopeh. Nekaj vas mi je pisalo, da na to že močno čakate. 

         Lep pozdrav do takrat, svoje delo pa le opravite.

         Učiteljica Tatjana Peklar Justin