Tedenski oris

 • Navodila za pouk na daljavo pri učnem predmetu TIT

  Spoštovani!

  Obvestila o učenju in aktivnostih v času pouka na daljavo bodo za učence, starše in skrbnike objavljena tako v Spletni učilnici OŠ Škofljica kot tudi na Oglasni deski v E-Asistentu.

  Komunikacija poteka preko E-asistenta.

  Lep pozdrav, 

  Tatjana Peklar Justin


  • 16. marec - 22. marec

   Pouk TIT na daljavo, 1. teden/ 8. d (16. - 20. 3. 2020)

   (1. 4. 2020: Prenos prvotno ustvarjenega obvestila, objavljenega 23. 3. 2020.


   Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

   Način življenja v tem tednu je za večino gotovo predstavljal izziv, uvajanje, prilagajanje in večjo življenjsko preizkušnjo.

   Učnih predmetov, nalog in snovi ter sedenja ob učnih gradivih pri vseh šolskih predmetih je veliko, tako da sem nekoliko počakala z zadolžitvami.

   Učenci tokrat v šolski delavnici ne morejo biti aktivni. Veselje je biti med njimi, ko se učijo skozi izkušnjo, tudi tistega nujnega teoretičnega ne le praktičnega dela. Večkrat sem pomislila, kako ponosni bi bili nanje, če bi jih videli, kako se učijo ravnanja s stroji, napravami in delovnega sodelovanja v skupini. Kako so zadovoljni, ko jim uspe nekaj, kar je prej vzbujalo strah in negotovost. 

   Tako jim za prvo uro pouka doma, to je za ta teden, pošiljam  predlog za delo v naravi, če je to mogoče.

   Ogledajo naj si drevesa in skupaj razmišljajte o vrstah, strukturi in barvi lesa, opazujte lubje, razliko v rasti listavcev in iglavcev, morda jih primerjate z drevesi eksoti, ki ste jih opazovali na kakih počitnicah, opazujte predmete v lastnih stanovanjih, hišah, gospodarskih poslopjih. Primerjalno naj, glede na učno temo Kovine, razmišljajo skupaj z vami o količini predmetov, izdelkov, pripomočkov zgodovinsko; kako je bilo nekoč, kako je danes. Kako vrsta materiala za izdelke vpliva na njihovo uporabnost, na okolje, kakšne so prednosti in slabosti uporabe enega in drugega, torej lesa, papirnih gradiv, umetnih snovi in kovin. (Vse te materiale  namreč spoznajo pri pouku TIT od 6. do 8. r.)

   Povejte jim kako svojo zgodbo iz otroštva na to temo, podelite z njimi morebitno izkušnjo pri delu s posameznimi materiali. Zapišejo naj kak zanimiv dogodek oziroma utrinek. V primeru, da imate lastno delavnico ali vsaj omarico z orodjem za nujna hišna opravila in popravila, jim razkažite posamezne pripomočke in se pogovorite, čemu služijo in kako se varno ravna z njimi.

   Veliko tega potem lahko primerjate in ponovite skupaj z njimi skozi učno snov v učbeniku Kovine ter obdelava kovin. Nič ni narobe, če se bodo ob temi zadržali dlje kot šolsko uro, saj zanimanje preseže časovne intervale.

    

   Naj bo vaše druženje prijetno, saj najboljše učenje je tisto, ki gre iz ust in rok do srca. 

    

   Javim se vam spet naslednji teden, z zadolžitvami in priporočili, ki jih sprejmite kot pomoč pri kvalitetnem šolanju doma. 

   Lepo vas vse pozdravljam,

   Tatjana Peklar Justin


   • 23. marec - 29. marec

    Pouk TIT na daljavo, 2. teden/ 8. d (23. - 27. 3. 2020)

    (1. 4. 2020: Prenos prvotno ustvarjenega obvestila, objavljenega 23. 3. 2020)


    Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

    Prosim za poročilo o učenju, delu in sodelovanju s starši, kar ste opravili na različne načine, glede na vaše osebne pogoje dela.  Zapišite vse, kar je bilo zanimivega na temo TIT, kar ste ponovili ali se na novo naučili. Opišite tudi oblike učenja, sodelovanja. 

    Sporočilo mi napišite v obliki točk oziroma alinej ali pa v esejski (besedilni) obliki.

    Karkoli ni jasno, storite na svoj način. Povprašajte tudi starše/skrbnike, kako so se počutili v vlogi mentorja.

    Opišite morebitne dileme in kako ste jih reševali.

    Tako bom ugotovila, katera bo najprimernejša učna metoda in učna oblika dela za nadaljnjo komunikacijo z vami: razlaga, delo s tekstom, eksperimentiranje, delo z računalnikom, praktično delo, pisni izdelki, grafični izdelki, opazovanje, sodelovalno učenje. Da bi vam bil pouk, ko se končno dela preko računalnikov, koristen in v veselje. V šoli ste si tega pogosto želeli in se veseli, mar ne?

     

    Bodite uspešni in potrudite se. Poročilo naj bo sporočilo: kratko, jedrnato in zanimivo. 

     

    Lepo vas pozdravljam, 

    vaša učiteljica Tatjana Peklar Justin    • 30. marec - 5. april

     Pouk TIT na daljavo, 3. teden/ 8. d (30. 3. - 3. 4. 2020)


     Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

     Aktivnost tega tedna je: Preglejte gradiva v priponki. V šoli smo ostali v fazi izdelava izdelka iz kovine. Gradiva vam bodo pomagala pri  izpolnitvi dokumentacije za lasten izdelek. Pomagajte si tudi z lastnim znanjem in izkušnjami ter z učbenikom. Bodite pozorni na pravilno imenovanje obdelovalnih postopkov, orodij, pripomočkov, sredstev, naprav in strojev, torej na strokovno terminologijo.

     Delovne liste vam prilagam.


     Nekaj učencev še ni oddalo minule naloge. Storite to čimprej. 

     Rok oddaje obeh nalog je: 6. 4. 2020. 


     Ni mi potrebno pošiljati rešenih primerov, kajti te vam bom naknadno poslala jaz, da si boste lahko ogledali njihovo pravilnost. 

     Pošljite mi le kratko poročilo o tem, koliko in katere naloge ste uspešno rešili, katerih pa ne in zakaj.

     Uporabite tudi spletne vire in si oglejte kak filmček na temo iz domače naloge.

     Če naletite na zanimivost, jo opišite oziroma navedite v poročilu.


     Potrudite se in uspelo vam bo!

     Lep pozdrav,

     učiteljica.


    • 6. april - 12. april


     Pouk TIT na daljavo, 4. teden/ 8. d (6. 4. - 10. 4. 2020)


     Pozdravljeni!

     Aktivnost tega tedna je: preglejte pravilnost rešitev delovnega lista z orodji ter izdelano dokumentacijo za lasten izdelek. Rešitev delovnega lista prilagam.

     V primeru, da učenci niti po posvetu doma, po pregledu učbenika in niti na spletnih straneh ne najdete ustreznega ali primerjalnega odgovora, me kontaktirajte s konkretnim vprašanjem in navedite, kaj vse ste storili in katera gradiva ter vire ste pregledali, da bi odgovor našli. Nato mi tehnološko dokumentacijo (tehniško risbo, tehnološki list) pošljite na vpogled.

     Nekaj učencev še ni oddalo minule naloge.  Rok oddaje obeh nalog je bil: 6. 4. 2020.  Starše prosim, da me obvestijo, kje je nastala težava in jo bomo skupaj premagali.


     Pripenjam nekaj priponk: 

     • spletni naslov za tiste, ki radi utrjujete učno snov prek več virov; tokrat primer E-učbenika;
     • spletne naslove kratkih videoposnetkov (prikaz praktične izvedbe izdelkov in uporabe pripomočkov, orodij, naprav in strojev, ki vam lahko pomagajo pri izpolnjevanju tehnološke dokumentacije vašega izdelka);
     • rešitve delovnega lista z imenom Orodje, da preverite pravilnost vaših odgovorov.


     Lep pozdrav in prijetne praznike.

     Tatjana Peklar Justin    • 13. april - 19. april

     Pouk TIT na daljavo, 5. teden/ 8. d (14. - 17. 4. 2020)


     Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

     Aktivnost tega tedna je: obravnava nove učne snovi ENERGETIKA - MOTORJI.

     Navedba strani vedno vključuje tudi začetno in končno stran v zapisu. Enako velja tudi za izpolnjevanje nalog v delovnem zvezku (DZ).

     Torej: preberite si učno snov v učbeniku, na straneh: 46 - 51. Pogovorite se z domačimi, ki imajo najbrž tudi kakšne konkretne izkušnje s tega področja. V poročilu, ki mi ga pošljite do naslednjega tedna in sicedo srede, 22. 4. 2020, sporočite, kako ste bili uspešni in kaj zanimivega se je dogajalo, ko in če ste sodelovali z domačimi ali sošolci. Zapišite tudi morebitne dileme.

     Rešite strani v delovnem zvezku (DZ), str. 9 - 16 (KOVINE)  ter  ENERGIJA - MOTORJI, str. 17, 18 in 19. Rešitev DZ mi ne pošiljajte. Naslednji teden boste rešitve prejeli na vpogled in v preverjanje pravilnosti vaših odgovorov. 

     V pomoč in dodatno razlago pri učenju novih pojmov uporabite tudi priponko za spletno stran DIGIED (levo izberite: GRADIVA IN OBDELAVE: KOVINE IN PA TEHNIČNA SREDSTVA: MOTORJI). Gesel za dostop v času pouka na daljavo ne potrebujete. Prijavite se kot gost. Flash Player delovanje odobrite.

     V primeru, da učenci niti po posvetu doma, po pregledu učbenika in niti na spletnih straneh ne najdete ustreznega ali primerjalnega odgovora, me kontaktirajte s konkretnim vprašanjem in navedite, kaj vse ste storili in katera gradiva ter vire ste pregledali, da bi odgovor našli. 

     Tisti, ki še vedno niste poslali poročil o uspešnosti reševanja minulih domačih nalog, me kontaktirajte.  


     Lep pozdrav,

     učiteljica Tatjana Peklar Justin    • 20. april - 26. april

     Pouk TIT na daljavo, 6. teden/ 8. d (20. - 24. 4. 2020)


     Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

     Aktivnost tega tedna je: obravnava nove učne snovi ENERGETIKA - MOTORJI.

     Navedba strani vedno vključuje tudi začetno in končno stran v zapisu. Enako velja tudi za izpolnjevanje nalog v delovnem zvezku (DZ).

     Torej: preberite si učno snov v učbeniku, na straneh: 52 - 56. Pogovorite se z domačimi, ki imajo najbrž tudi kakšne konkretne izkušnje s tega področja. Naslednji teden imate počitnice. V poročilu, ki mi ga zato pošljite do srede, 6. 5. 2020 sporočite, kako uspešni ste bili in kaj zanimivega se je dogajalo, ko in če ste sodelovali z domačimi ali sošolci. Zapišite tudi morebitne dileme.

     Rešite strani v delovnem zvezku (DZ), str. 17-19. Rešitev DZ mi ne pošiljajte. Tudi tokrat boste prejeli rešitve na vpogled in sicer po praznikih; da preverite pravilnost vaših odgovorov. 

     V pomoč in dodatno razlago pri učenju novih pojmov še vedno uporabljajte spletno stran DIGIED (levo izberite: TEHNIČNA SREDSTVA, MOTORJI), za katero URL- naslov sem vam poslala minuli teden. Gesel za dostop v času pouka na daljavo ne potrebujete. Flash Player delovanje odobrite. Oglejte si tudi simulacije delovanja motorjev, ki jih najdete na priloženih povezavah.

     V primeru, da učenci niti po posvetu doma, po pregledu učbenika in niti na spletnih straneh ne najdete ustreznega ali primerjalnega odgovora, me kontaktirajte s konkretnim vprašanjem in navedite, kaj vse ste storili in katera gradiva ter vire ste pregledali, da bi odgovor našli. 

     Kdor še ni poslal poročil o uspešnosti reševanja sprotnih in minulih domačih nalog, naj to stori.  Rešitve zadnje domače naloge prilagam.

     Spočijte in oddahnite si med prazniki! Zaslužili smo si jih.     Lep pozdrav,

     učiteljica Tatjana Peklar Justin


    • 27. april - 3. maj

     Pouk odpade zaradi praznika in prvomajskih počitnic.

     • 4. maj - 10. maj

      Pouk TIT na daljavo, 7. teden/ 8. d (4. 5. - 8. 5. 2020)


      Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

      Aktivnost tega tedna je: pregled pravilnosti reševanja nalog v delovnem zvezku, na učno temo ENERGETIKA - MOTORJI, str. 17-19. Rešitev DZ mi ne pošiljajte; preglejte jih na podlagi današnje priponke k temu obvestilu.

      Poročilo o uspešnosti, ali pa morebitne dileme, mi pošljite do srede, 13. 5. 2020. 

      V pomoč pri učenju še vedno uporabljajte svoj učbenik in dodatno spletno stran DIGIED (levo izberite: TEHNIČNA SREDSTVA, MOTORJI), za katero URL- naslov sem vam nedavno že poslala. Gesel za dostop v času pouka na daljavo ne potrebujete. Flash Player delovanje odobrite. Oglejte si tudi simulacije delovanja motorjev, ki jih najdete na priloženih povezavah.

      V primeru, da učenci niti po posvetu doma niti po pregledu učbenika in niti na spletnih straneh ne najdete ustreznega ali primerjalnega odgovora, me kontaktirajte s konkretnim vprašanjem in navedite, kaj vse ste storili in katera gradiva ter vire ste pregledali, da bi odgovor našli. 

      Rešitve zadnje domače naloge prilagam. 

      Nekaj učencev še ni oddalo minulih poročil o učenju. Storite to čimprej. 

      Javite se tudi vsi tisti, ki se še niste. Pošljite mi le kratko poročilo o tem, koliko in katere naloge ste uspešno rešili, katerih pa ne in zakaj.

      Če naletite na zanimivost, jo opišite; po možnosti tudi bolj podrobno.

      Ocenjevanje znanja je v teku.

      Oceno bomo oblikovali na osnovi vaših poročil, z vaše strani izbranih in z mojo podporo izpeljanih projektnih nalog ter vsega, kar ste mi pošiljali kot rezultat vašega dela. S koncem maja oziroma začetkom junija bomo oblikovali tudi zaključne ocene znanja iz predmeta tehnika in tehnologija. 


      Sproti vas obveščam, in vas še bom, kako ste opravili svoje zadolžitve. Odgovarjam tudi na vsa vaša vprašanja. 


      Potrudite se še malo in uspelo vam bo!

      Lep pozdrav,

      učiteljica Tatjana Peklar Justin


     • 11. maj - 17. maj

      Pouk TIT na daljavo, 8. teden/ 8. d (11. 5. - 15. 5. 2020)


      Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

      Aktivnost tega tedna je: obravnava nove učne teme TEHNIČNA SREDSTVA - GONILA; v učbeniku je na str. 57 - 59. Da se izognemo dilemam o straneh v učbeniku, kajti imate jih v dveh različnih izvedbah, stari in novi, vam v priponki pošiljam prvo stran poglavja. Posebej si oglejte shemo razdelitve strojnih elementov. Če vas pritegne, berite, iščite in raziskujte naprej: po učbeniku ali drugih virih. Morda v svoji domači orodjarni ali delavnici najdete kako napravo ali stroj, na katerem si posamezne dele, skupaj z domačimi tudi ogledate. V vaših poročilih berem, da vas kar nekaj uspešno sodeluje na ta način in je v veselje tako vam kot sodelujočim odraslim.

      Poročilo o aktivnosti ali pa morebitne dileme, mi pošljite do srede, 20. 5. 2020. 


      V primeru, da učenci niti po posvetu doma niti po pregledu učbenika in niti na spletnih straneh ne najdete sebi ustrezne razlage, me kontaktirajte s konkretnim vprašanjem in navedite, kaj vse ste storili in katera gradiva ter vire ste pregledali. Možnost dodatne razlage izkoristite še vedno na spletni strani DIGIED (levo tokrat izberite: TEHNIČNA SREDSTVA, GONILA), za katero URL- naslov pošiljam. Gesel za dostop v času pouka na daljavo ne potrebujete. Flash Player delovanje odobrite. 


      Navodilo za tiste učence, ki še niste oddali minulih nalog: storite to čimprej. Javite se tudi vsi tisti, ki se še niste.

      Pošljite mi le kratko poročilo o tem, koliko in katere aktivnosti ste izvajali, katere uspešno opravili, katerih pa ne in zakaj. Če naletite na zanimivost, jo opišite; po možnosti tudi bolj podrobno.

      Ocenjevanje znanja je v teku.


      Sproti vas obveščam, in vas še bom, kako ste opravili svoje zadolžitve. Odgovarjam tudi na vsa vaša vprašanja. 

      Zadolžitve se bližajo koncu.


      Lep pozdrav,

      učiteljica Tatjana Peklar Justin


     • 18. maj - 24. maj

      Pouk TIT na daljavo, 9. teden/ 8. d (18. 5. - 22. 5. 2020)


      Spoštovani učenci, starši in skrbniki.

      Aktivnost tega tedna je: ponovitev pojmov učne teme TEHNIČNA SREDSTVA - GONILA. Za boljši vpogled si oglejte tudi shemo razdelitve strojnih elementov. Morda pa ste le, skupaj z domačimi, v svoji orodjarni, delavnici ali pa pri bližnjem sosedu, našli kako napravo oziroma stroj in si delovanje le-te/ga,  uspeli ogledati. Tako se obravnavane učne pojme najbolje razume, se jih praktično razloži in zapomni. Rešite vaje v delovnem zvezku, str. 20- 24. 

      Rešitev vaj v delovnem zvezku mi ne pošiljajte. Zapišite in pošljite mi poročilo o vaših aktivnostih in sicer do srede, 27. 5. 2020. 

      V primeru, da učenci niti po posvetu doma niti po pregledu učbenika in niti na spletnih straneh ne najdete sebi ustrezne razlage, me kontaktirajte s konkretnim vprašanjem in navedite, kaj vse ste storili in katera gradiva ter vire ste pregledali. Možnost dodatne razlage izkoristite še vedno na spletni strani DIGIED (levo izberite: TEHNIČNA SREDSTVA, GONILA), za katero URL- naslov sem vam že posredovala. Gesel za dostop v času pouka na daljavo ne potrebujete. Flash Player delovanje odobrite. 


      Navodilo za tiste učence, ki še niste oddali minulih nalog: storite to čimprej. Javite se tudi vsi tisti, ki se še niste.

      Pošljite mi le kratko poročilo o tem, koliko in katere aktivnosti ste izvajali, katere uspešno opravili, katerih pa ne in zakaj. Če naletite na zanimivost, jo opišite; po možnosti tudi bolj podrobno.


      Sproti vas obveščam, kako ste opravili svoje zadolžitve. Odgovarjam tudi na vsa vaša vprašanja. 

      Ocenjujem vaša poročila o aktivnostih, ki ste mi jih dostavili v skladu z navodili in opravili v dogovorjenem roku. 

       

      Lep pozdrav,

      učiteljica Tatjana Peklar Justin


     • 25. maj - 31. maj

      Pouk TIT na daljavo, 10. teden/ 8. d (25. - 29. 5. 2020)


      Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

      Aktivnost tega in naslednjega tedna je: obravnava učne snovi TEHNIČNA SREDSTVA - STROJNI ELEMENTI - ELEMENTI, KI OMOGOČAJO GIBANJE IN ELEMENTI, KI PRENAŠAJO GIBANJE.  Da se izognemo dilemam o straneh v učbeniku, kajti imate jih v dveh različnih izvedbah, stari in novi, sem vam nazadnje poslala prvo stran poglavja in od tam tudi nadaljujte. Za reševanje nalog v medpredmetnem e-učbeniku, ki ga prilagam v priponki, prelistajte okence Strani, v naslovni vrstici levo. Učbenik vsebuje osnovne pojme poglavja. Z njimi se namreč ukvarja že naravoslovje in tehnika v 5. r, z nadgrajenimi pojmi pa tudi tehnika in tehnologija vse od 6. - 8. razreda. 

      Preizkusite se v reševanju in razumevanju nalog in napišite mi poročilo, kako vam je šlo: kaj je bilo zanimivega, kaj vas je navdušilo, kje stvari niso dovolj jasne in kaj vse ste storili, da bi dognali, kakšen je odgovor.

      Lep pozdrav,

      učiteljica Tatjana Peklar Justin


     • 1. junij - 7. junij

      Pouk TIT, ponovno v šoli/ 8. d (1. 6. - 5. 6. 2020)


      Spoštovani učenci, starši in skrbniki!

      Vračamo se v šolske klopi, aktivnosti pa bom do zaključka šolskega leta še naprej objavljala tudi na tem mestu.

      Aktivnost tega tedna je: obravnava učne snovi TEHNIČNA SREDSTVA - STROJNI ELEMENTI - ELEMENTI ZA SPREMINJANJE GIBANJA.  Novi pojmi so strojni mehanizmi (ročični, ročični z izsrednikom, ročični s kolenasto gredjo, krivuljni mehanizem, kulisni mehanizem). 

      Za reševanje nalog v medpredmetnem e-učbeniku, ki ga ponovno prilagam v priponki, da ne iščete preveč, prelistajte okence Strani, v naslovni vrstici levo. Učbenik vsebuje osnovne pojme poglavja. Z njimi se namreč ukvarja že naravoslovje in tehnika v 5. r, z nadgrajenimi pojmi pa tudi tehnika in tehnologija vse od 6. - 8. razreda. 

      Preizkusite se v reševanju in razumevanju nalog in napišite mi poročilo, kako vam je šlo: kaj je bilo zanimivega, kaj vas je navdušilo, kje stvari niso dovolj jasne in kaj vse ste storili, da bi dognali, kakšen je odgovor.

      Lep pozdrav,

      učiteljica Tatjana Peklar Justin