Tedenski oris

 • 16. marec - 20. marec

  Drage učenke in učenci, ki obiskujete 6. B, 6. C in 6. D na OŠ Škofljica!

  Pri predmetu tehnika in tehnologija smo trenutno pri vsebini lesna gradiva. Za vas sem pripravil dva videoposnetka, ki si jih poglejte v tem tednu. En video je na temo papirna gradiva, drug video pa na temo lesna gradiva. Prvi traja okrog 3 minute, drugi okrog 22 minut. Ogledate si jih s klikom na spletno povezavo.

  Sedaj, ko smo doma, izdelovati oz. praktično delati žal ne moremo, zato bo v tem obdobju poudarek na teoriji. Upam, da imate delovne zvezke pri sebi?! Delovne zvezke je potrebno izpolniti. Nekaj že imate rešeno. Lahko, da ima kdo že vse rešeno, ker je bilo že nekaj nadomeščanj, toliko bolje. Ta teden je potrebno izpolniti vse od začetka pa do strani 30. Poglejte kaj še manjka in rešite. Poskuse ne delate, zato na ta vprašanja ne morete odgovoriti, pustite prazno. Ne rešujete kar je zapisano v oklepaju (stran 13, naloga 5, stran 14, naloga 7, stran 19, naloga 15 in 16, stran 22, naloga 23, stran 25, naloga 1). Pomagajte si z učbenikom.

  Za tiste, ki DZ nimate, ker jih imate verjetno v delovni škatlah v šoli, sem v priponki pripravil skenirane strani DZ, katere je potrebno izpolniti. Če je možnost natisnite in rešite, v nasprotnem primeru prepišite vprašanja in odgovorite v zvezek po vrstnem redu.

  Toliko za enkrat. Če je kakšno vprašanje me lahko kontaktirate, me vprašate, vesel bom vsake povratne informacije. 

  Ostanite zdravi in LP!

 • 23.marec - 27.marec

  Pozdravljeni 6. B, 6. C in 6. D!

  Za ta teden od 23.3. do 27.3. sem za tehniko pripravil power point PPT – tehnična sredstva, je v priponki. To je nova vsebina, ki bo tudi na ustnem ocenjevanju. Ima 11 diapozitivov. Vse prepišete v zvezek. Je veliko priloženih shem, slik, fotografij za lažjo predstavo in razumevanje.

   LP!


  Pozdravljeni 6. B, 6. C in 6. D!

  Za prejšnji teden sem v priponki poslal skeniran DZ za tiste učence, ki DZ nimajo doma. Poslan DZ je starejši, ker novejšega žal nimam pri sebi. Običajne težave v teh časih. Tisti, ki DZ doma nimate, so prvotno poslani starejši delovni listi čisto v redu. Tisti, ki pa imate DZ doma pa rešujete na strani od 3 pa vse do strani 10, stran 11 (samo naloga 4), stran 12 (samo naloga 1), stran 13, stran 20, stran 21 (samo naloga 1, ki se nadaljuje od strani 20), stran 23 (stroji in orodja za obdelavo lesa v šolski delavnici), stran 29, stran 32 in stran 33.

  Reševanje v DZ se ne mudi. Vsak dan nekaj, vsak po svojih zmožnostih. Pomembno je, da so do konca maja rešeni.

  Upam, da je sedaj vse jasno!

  LP!


  Pozdravljeni!

  Dobil sem najnovejši nerešen DZ za TIT 6 v elektronski obliki, tega imate vsi, tako doma kot v šoli. Pošiljam ga v priponki.

  LP!

 • 30. marec - 3. april

  Pozdravljeni!

  Nekateri ste dobili sporočila, da dokončate oziroma izdelate most iz papirnih gradiv. Za vse v priponki pošiljam še rešen DZ - TIT6. Preverite z vašimi rešitvami. Če kaj nimate, ali ste napačno odgovorili, prepišite iz rešitev, v nasprotnem primeru pustite ali pa samo dopišete.

  Dobro bi bilo, da mi vsak posameznik sporoči, kako dela, če je vse razumljivo ipd. Na ta način bom vedel kako vam gre. V tej situaciji kot smo nam ne preostane drugega in vsako sporočilo mi bo še kako prav prišlo. Ne bojte se vprašati, če kaj ne razumete. Kar pogumno! V nekaterih razredih to že odlično poteka.

  LP!

 • 6. april - 10. april

  Pozdravljeni učenke in učenci iz 6. B, 6. C in 6. D!

  Za teden od 6.4. do 10.4. vam v priponki pošiljam učni list za utrjevanje iz osnov tehničnega načrtovanja. Novih vsebin praktično ni več, tako da boste od danes naprej tedensko prejemali po en učni list za utrjevanje.

  Danes dobite učni list o osnovah tehničnega načrtovanja, naslednji teden učni list o papirnih gradivih, potem učni list o lesnih gradivih in nazadnje še učni list o tehničnih sredstvih potem pa upam, da bomo že lahko prišli v šolo. Učni listi za utrjevanje so hitro rešljivi, ni veliko za pisati, časa veliko ne bo vzelo.

  Lepo prosim, da mi vsi, brez izjeme, rešite učne liste, jih poslikate ali skenirate in pošljete nazaj preko sporočil, to je možnost zraven kanala ali kako drugače in ne preko kanala! Ne sme biti vidno ostalim!

  Učne liste lahko pošiljate do nedelje 12.4.2020, ker potem pošljem novega.

  Hvala in LP!

 • 14. april - 17.april

  Zdravo 6. B, 6. C in 6.D!

  Za teden od 14.4. do 17.4. vam v priponki pošiljam učni list za utrjevanje o papirnih gradivih. Naredite tako kot že znate, učni list rešite, poslikajte in pošljite nazaj, tako da ne bo vidno ostalim.

  Dokument je v wordu, tako da ga lahko urejate. Če vam je lažje lahko izpolnite učni list kar v računalniku samem, da ni potrebno tiskati. Kar naredite shranite in pošljete nazaj. Pošljite  preko komunikacija - sporočila - možnost, ki je zraven kanala.

  Učni list o papirnih gradivih lahko pošiljate do konca tega tedna, to je do nedelje, 19.4.2020.

  LP!

 • 20. april - 24. april

  Pozdravljeni!

  Za teden od 20.4. do 24.4. vam v priponki pošiljam rešitve učnega lista o osnovah tehničnega načrtovanja in papirnih gradivih.

  V priponki je tudi nov učni list za utrjevanje, to je učni list za utrjevanje o lesnih gradivih.

  Dokument je v wordu, tako da ga lahko urejate. Če vam je lažje, lahko izpolnite učni list kar v samem računalniku, da ni potrebno tiskati. Kar naredite shranite in pošljete nazaj. Ali pa naredite tako kot že znate, učni list izpolnite, poslikajte, skenirajte in pošljite nazaj, tako da ne bo vidno ostalim.

  Učni list o lesnih gradivih lahko pošiljate do konca tega tedna, to je do nedelje, 26.4.2020.

  LP!

 • 4. maj - 15. maj

  Zdravo!

  V tednu od 11.5. do 15.5. sem v easistentu napovedal ocenjevanje pri tehniki. Ocenjevanje bo potekalo po urniku, takrat ko imate tehniko! Potekalo bo v večini primerov preko spletne učilnice xooltime. Takrat bodite navzoči oz. v stanju pripravljenosti. Malo pred začetkom ure bom poslal nekaj vprašanj, na katera boste morali odgovoriti! Čas bo omejen na šolsko uro (45 minut).

  Za tiste, ki ne dostopate do spletne učilnice xooltime bom vprašanja poslal na drug način, da jih boste ravno tako dobili. Tam se čas ne bo mogel omejiti tako kot na xooltime, velja pa vseeno dogovor, da se odgovori v roku 45 minut oz. do konca šolske ure, ki jo imate po urniku. Za vas, ki ne dostopate do spletne učilnice bom vprašanja sestavil v wordu, tako da boste lahko odgovorili preko računalnika, da ne tiskate. Samo shranite in pošljete. Kdor želi lahko natisne, poslika in pošlje nazaj, vendar bo vzelo nekaj časa. Za dostopajoče do spletne učilnice xooltime to zadnje zapisano ne velja.

  Nekateri imate v omenjenem tednu že napovedana tri ocenjevanja, tistim sem prestavil na teden od 18.5. do 22.5. Mislim, da sta samo dva takšna učenca. Je vse zapisano v easistentu in si lahko pogledate.

  Takoj po počitnicah bom poskusno za vsak oddelek posebej zastavil kakšno vprašanje na spletni učilnici xooltime, da vsi skupaj vidimo kako to poteka v praksi. Poskušajte kar se da hitro odgovoriti na vprašanje. Ne bom pretiraval, dal bom samo eno ali dve kratki vprašanji za poskus. Poskusil bom zastaviti vprašanja za vsak oddelek posebej takrat, ko imate po urniku tehniko.

  Za oddelke 6. razredov se ocenjuje papirna in lesna gradiva ter tehnična sredstva.

  Lepo prosim, da mi vsi sporočite, ki mi še niste javili v zvezi z dostopom do spletne učilnice xooltime! Ravno tako mi javite, če želi še kdo popravljati negativno oceno iz 1. obdobja!

  LP!

  • 25. maj - 29. maj

   Pozdrav 6. B, 6. C in 6. D!

   V tem tednu od 25.5. do 29.5. si v učbeniku na straneh 79 in 80 najprej preberite o sestavi obdelovalnih strojev v šolski delavnici in nato iz tega izpolnite DZ na straneh 32 in 33.

   LP!