Tedenski povzetek

 • 17. - 19. NOVEMBER

   - V zvezek zapiši imena za barve - v prilogi. 

    - DZ str. str. 22, 23, 25

  Datoteka: 1
 • 29. - 30. NOVEMBER

   - THE ALPHABET - prepiši snov v zvezek.

  - DZ str. 28, 29, 30

  Datoteka: 1
 • 6. DECEMBER - 10. DECEMBER

   - U STR. 37 - POSLUŠAJ ZGODBO - povezava je spodaj.

   - U STR. 38: glasno preberi vprašanja in poišči ustrezen odgovor. Nato vsa vprašanja in odgovore prepiši v zvezek.

  - DZ STR. 31, 32, 33, 34 - NAREJENO IMAMO CELO 2. ENOTO!

  http://e-gradiva.com/dokumenti/MS1/eMS1/U2_datoteke/PRILOGE/U37-1.mp4 

 • JANUAR

  Dokončali smo UNIT 3 - TOYS.

  DZ str. 36 - 53.

  Datoteke: 2
 • FEBRUAR

  Datoteke: 3