Oris teme

 • Tema 1

  UČIM SE UČITI - nasveti učencem

  1. Učim se vsak dan ob istem času.
  2. Prostor v katerem se učim, mora biti svetel in zračen. Ko se zmrači, morata prostor razsvetljevati stropna in namizna svetilka.
  3. Za učenje, ki je zahtevno miselno delo, potrebujem miren kotiček, ki si ga uredim po svojem okusu.  Dobro je, da se učim vedno v istem prostoru.
  4. Nikoli se ne učim takoj po kosilu, temveč imam takrat polurni aktivni počitek (sprehodi, igre na prostem ali v stanovanju, razni konjički, ...).
  5. Med učenjem si obvezno delam kratke odmore (5 do 10 minut).
  6. Učim se po delih (po kiticah, po odstavkih).
  7. Za uspešno učenje je zelo pomembno dobro branje  in branje z razumevanjem.
  8. Dobro je, da pri učenju uporabljam poleg učbenikov in zvezkov tudi druge vire informacij, kot so slovarji, leksikoni, revije in dnevni tisk.
  9. Učno snov pregledam, preberem, jo razdelim na manjše dele. Podčrtam glavne misli (ključne besede). Glasno obnovim, kar sem prebral.
  10. Ponavljam lahko : sam (glasno, da se slišim, kako pripovedujem naučeno snov), naučene učne vsebine povem staršem, ponavljam lahko skupaj s sošolcem, prijateljem.
  11. Dobro si lahko snov zapomnim s pomočjo miselnih vzorcev (uporabim različne barve za zapis pomembnih besed).