V spletni učilnici najdete učenci 8. razreda na PŠ Lavrica navodila in gradivo za učenje pri predmetu FIZIKA.

V spletni učilnici najdete učenci 9. B, 9. C in 9. D oddelka navodila in gradivo za učenje pri predmetu FIZIKA.

V spletni učilnici najdete učenci 9. a razreda gradivo za pouk fizike.

V spletni učilnici najdete učenci 8. b razreda gradivo za pouk fizike.