V spletni učilnici najdete učenci 8. A, 8. B in 8. C oddelka navodila in gradivo za učenje pri predmetu FIZIKA na daljavo.

V spletni učilnici najdete učenci 9. A, 9. B, 9. C, 9. D in 9. E oddelka navodila in gradivo za učenje pri predmetu FIZIKA na daljavo.

V spletni učilnici najdete učenci  9. r dodatne vaje za ponavljanje fizike na daljavo.