V spletni učilnici najdete učenci 8. B, 8. C, 8. D, 8. M in 8. L oddelka navodila in gradivo za učenje pri predmetu FIZIKA na daljavo.

V spletni učilnici najdete učenci 9. A, 9. B in 9. C oddelka navodila in gradivo za učenje pri predmetu FIZIKA na daljavo.

V spletni učilnici najdete učenci 9. a razreda gradivo za pouk fizike.

V spletni učilnici najdete učenci 8. b razreda gradivo za pouk fizike.