V spletni učilnici najdete učenci  8. r dodatne vaje za ponavljanje fizike na daljavo.

V spletni učilnici najdete učenci 9. a razreda navodila in gradivo za učenje na daljavo.

V spletni učilnici najdete učenci  9. b oddelka navodila in gradivo za učenje na daljavo.

V spletni učilnici najdete navodila in gradivo za učenje na daljavo.