Šolski parlament

Šolski parlament sestavljajo učenci od 1. do 9. razreda, iz vsakega razreda po en predstavnik. Predstavniki bodo spregovorili o aktualnih temah, predlogih učencev in njihovih problemih na šoli. Mentorica šolskega parlamenta je Marjeta Stanko.