Gradivo: učbenik in delovni zvezek,

Fošnarič, Puncer, Slukan, Virtič: Tehnika in tehnologija 8


Gradivo: učbenik in delovni zvezek,

Fošnarič, Puncer, Slukan, Virtič: Tehnika in tehnologija 8Tehnika in tehnologija 8. A, 8. D

Tehnika in tehnologija 7. A, 7. B, 7. C, 7. D